مدیریت ریسک پروژه PRM

مدیریت ریسک پروژه PRMدوره آموزشی مدیریت ریسک پروژه یکی از دوره های کوتاه مدت و کاربردی آموزش مجازی سروش اندیشه می باشد.در زیر کمی در مورد این دوره آموزشی توضیح داده می شود.

مدیریت ریسک پروژه، بیانگر این واقعیت است که وقایع یا شرایط خاص – چه مورد انتظار بوده یا در فرآیند برنامهریزي،
دیده نشده باشند – ممکن است بر اهداف پروژه تأثیر بگذارند. این اثرات می توانند مثبت یا منفی باشند و موجب انحراف
پروژه از اهداف مورد نظر گردند. فرآیندهاي مدیریت ریسک پروژه، این امکان را فراهم میسازند تا با استفاده از احتمال
وقوع، وقایع را مد نظر قرار دهیم. این کارگاه آموزشی بر اساس استاندارد عملی براي مدیریت ریسک پروژه است که با
ویرایش چهارم راهنماي گستره دانش مدیریت پروژه همخوانی دارد


این دوره آموزشی توسط تیم قدرتمند سروش اندیشه به بهترین نحو طراحی و در قالب آموزش مجازی برای علاقمندان آماده سازی شده است.داوطلبین این دوره را با استفاده از پرتال اختصاصی و کارامد هایتک گذرانده و در پایان گواهینامه بین المللی دوره را از آکادمی های معتبر دریافت می نمایند.
جهت ثبت نام بر روی لینک ثبت نام اولیه کلیک و پس از تکمیل فرم روی تکمیل ثبت نام کلیک نمایید.
در زیر دروس ارائه شده در این بسته آموزشی را مشاهده می نمایید.سرفصلهای دوره  • مفهوم ریسک
  • تفاوت ریسک ،عدم قطعیت و قطعیت
  • چرخه عملیات مدیریت ریسک
  • رابطه ریسک و دوره عمر پروژه


 کد رشته مدت دوره
 شهریه (ت)
 سطح دوره
 110015 40 ساعت 70.000 (با مدرک رایگان) پیشرفته
 ثبت نام اولیه دریافت کارت کاربری با پست