مدیریت جلسه و مذاکرات

مدیریت جلسه و مذاکرات

Image result for ‫اصول مذاکره‬‎

درباره دوره اصول و فنون مذاکرات تجاری
مدیران در انجام وظایف خویش نقش های متعددی را ایفا می کنند. نقش هدایت، دیده بانی، تشریفات، ترویج و نقش های دیگر که طبیعت کار آن ها است. مذاکره نیز یکی از نقش های بسیار مهمی است که مدیران بخش قابل ملاحظه ای از وقت خود را به آن اختصاص می دهند. مذاکره با بانک به منظور تامین منابع مالی مورد نظر سازمان، مذاکره با فروشندگان مواد اولیه و قطعات مورد نیاز برای تولید، مذاکره با خریداران عمده و کارفرمایان طرف شرکت به منظور فروش محصولات، مذاکره با مسئولان دولتی برای دریافت تسهیلات لازم و احیانا استفاده از فرصت های مطروحه و همچنین مذاکره با سهامداران به منظور جلب همکاری آن ها همه تلاش هایی هستند که مدیران به قصد توفیق و حصول نتیجه، وقت زیادی از خود صرف آن می کنند.

سرفصلهای دوره


  1. اهمیت مدیریت زمان در فرایندهای مذاکرات
  2. اولویت بندی امور مذاکرات
  3. تمهیدات پیش از برگزاری و حین برگزاری جلسه و مذاکره
  4. هدف و هدف گذاری در برنامه ریزی جلسات


 کد رشته مدت دوره
 شهریه (ت)
 سطح دوره
 110018 40 ساعت 70.000 (با مدرک رایگان) پیشرفنه
 ثبت نام اولیه دریافت کارت کاربری با پست