دوره مدیریت پروژه

مدیریت پروژه
هایتک-مدیریت پروژه با مدرک بین المللی

دوره آموزشی مدیریت پروژه یکی از دوره های کوتاه مدت و کاربردی آموزش مجازی سروش اندیشه می باشد.در زیر کمی در مورد این دوره آموزشی توضیح داده
می شود.

مديريت پروژه را اينگونه تعريف مي‌كنند:

فرآيندي كه توسط آن پروژه به شكل موفقيت‌آميزي به اتمام مي‌رسد، اما مي‌توان تعريفي نيز بر اساس ديدگاه مديريت ساخت يافته پيشنهاد نمود، بر اين اساس دو ديدگاه وجود دارد:
1-    تعريف ديدگاه سنتي از مديريت پروژه، كه مديريت پروژه را شاخه‌اي از دانش بشري دانسته و مجموعه‌اي از ابزارها و تكنيك‌ها مي‌داند.
2-    تعريف ديدگاه ساخت يافته كه مديريت پروژه را فرآيندهاي مديريتي لازم براي به عهده گرفتن پروژه مي‌داند.
مديريت پروژه به عنوان شاخه‌اي از دانش بشري
مديريت پروژه به عنوان اصول مدرن مديريت حدوداً 46 ساله است و آغاز آن به پروژه Atlas كه در سال 1953 در ايالات متحده شروع شده بر مي‌گردد. اين دانش با گذشت زمان ابزارها و تكنيك‌هاي جديدي را معرفي نموده است.
اما هر دانشي بايد در چارچوب ديدگاهي ساخت‌يافته شكل گيرد، از اين نظر، مديريت پروژه به لحاظ عدم استفاده از ديدگاه ساخت‌يافته، نمي‌تواند بطور دقيق چگونگي و زمان استفاده از ابزارها و تكنيك‌ها را مشخص سازد. در چارچوب اين دانش دو متدولوژي وجود دارد: روش مسير بحراني (CPM) و مشخصات هزينه (C/SPEC).
1-    روش CPM در دهه 1950، در صنايع شيميايي، كشتي‌سازي و ساخت نيروگاه بطور همزمان ولي مستقل معرفي و تكامل يافت. اين روش تنها به يك هدف توجه دارد و آن مديريت زمان به كمك شبكه‌هاي مسير بحراني است.
2-    روش C/SPEC توسط صنايع دفاع آمريكا بوجود آمد. اين روش به سه هدف توجه دارد: مديريت حوزه عملكرد سيستم، سازمان و هزينه. حوزه عملكرد سيستم (C/SCOPE) به كمك تعريف ساخت يافته‌اي از كار، كه بدان جدول زماني تقسيم كار يا ساختار تقسيم كار(WBS: Work Breakdown Structure) گفته مي‌شود و سازمان نيز به كمك ساختار تقسيم سازمان (OBS: Organization Breakdown Structure) مديريت مي‌شوند. جدولي دو بعدي كه توسط WBS و OBS بوجود مي‌آيد در هر سطح، نمودار خطي مسئوليت‌ها يا وظايف را بوجود مي‌آورد. هزينه نيز توسط ساختار تقسيم هزينه (CBS: Cost Breakdown Structure) مديريت شده كه نهايتاً جدولي سه بعدي از CBS، OBS و WBS حاصل مي‌شود.
در اين فرآيند، توجه بسيار شديدي به كار و انجام آن در چارچوب زمان، هزينه و كيفيت شده و كار فقط بخاطر خود كار انجام مي‌شود.


تعريف جديد مديريت پروژه
ديدگاه جديد، مديريت پروژه را بعنوان فرآيندي تعريف مي‌كند كه پروژه را به شكل موفقيت‌آميزي به اتمام مي‌رساند تا به اهداف تجاري از پيش تعريف شده دست يابد. اين فرآيند داراي سه بعد مي‌باشد:
-    اهداف پروژه.
-    فرآيندهاي مديريت براي دستيابي به اهداف و...
-    اينكه در چه سطحي از فرآيندها استفاده شده است.
اولين بعد به پروژه اشاره مي‌كند، دومين بعد مديريت را نشانه رفته و سومين بعد نيز پروژه و مديريت را به هم ارتباط داده و پروژه را به جهان خارج مرتبط مي‌سازد.

این دوره آموزشی توسط تیم قدرتمند سروش اندیشه به بهترین نحو طراحی و در قالب آموزش مجازی برای علاقمندان آماده سازی شده است.داوطلبین این دوره را با استفاده از پرتال اختصاصی و کارامد آموزش مجازی هایتک گذرانده و در پایان گواهینامه بین المللی دوره را از آکادمی های معتبر دریافت می نمایند.
جهت ثبت نام بر روی لینک ثبت نام اولیه کلیک و پس از تکمیل فرم روی تکمیل ثبت نام کلیک نمایید.
در زیر دروس ارائه شده در این بسته آموزشی را مشاهده می نمایید.


 مبانی مدیریت پروژه
 فرآیند مدیریت پروژه
 سیستم های اطلاعات مدیریت
مدیریت ریسک پروژه
 حوزه های 9 گانه دانش مدیریت پروژه
 مباحث منتخب تکمیلی مدیریت پروژه کد رشته مدت دوره
 شهریه (ت)
 سطح دوره
 110005 200 ساعت 70.000 (با مدرک رایگان) پیشرفته
 ثبت نام اولیه دریافت کارت کاربری با پست