یک قدم تا شهادت/ روشنگری نسل جوان وظیفه امروز ماست

یک قدم تا شهادت/ روشنگری نسل جوان وظیفه امروز ماست

رزمنده دفاع مقدس روشنگری جامعه به ویژه نسل جوان را وظیفه امروز پیشکسوتان دانست و افزود: جوانان باید با حقیقت جامعه آشنا شوند.