بانک‌های خارجی بیشتر به خاطر تحریم‌ جریمه شده‌اند یا FATF؟/ آدرس اشتباه برای حل مشکلات بانکی

بانک‌های خارجی بیشتر به خاطر تحریم‌ جریمه شده‌اند یا FATF؟/ آدرس اشتباه برای حل مشکلات بانکی

در حالی حل مشکلات بانکی کشور به مسئله تصویب لوایح FATF نسبت داده می‌شود که ادعای بهبود روابط بانکی کشور در صورت تصویب این لوایح، ادعایی غیرواقعی است. در واقع، نگاهی به روابط بانکی در سطح دنیا نشان می‌دهد که برخلاف فضاسازی‌های صورت گرفته در داخل کشورمان، رعایت مسائل تحریمی برای بانک‌ها بیشتر اهمیت دارد، زیرا بانک‌های دنیا به دلیل نقض تحریم جریمه‌های به نسبت بالاتری در مقایسه با نقض قوانین پولشویی و تأمین مالی تروریسم داشته‌اند.